9. Zrównoważone projektowanie

Zrównoważone projektowanie wprowadza do szerokiej gamy punktów odniesienia jeden dodatkowy wielowymiarowy aspekt, którym jest współzależność rozpatrywana zarówno w relacji pomiędzy poszczególnymi ludźmi, społecznościami, narodami, jak i na linii ludzkość-ekosystemy. Dbając o zaspokojenie potrzeb naszych klientów musimy być świadomi tego, że w dalszej perspektywie minimalizowanie roli uwarunkowań społecznych i środowiskowych na rzecz estetyki czy też funkcjonalności wpłynie na dobrostan nie tylko naszych klientów, ale również nas samych. Oczywiście, sformułowania te mogą być traktowane jako górnolotne i oderwane od realiów codzienności. Dopiero gdy przyjrzymy się danym statystycznym, widzimy, że stosowanie podejścia zrównoważonego to nie fanaberia, lecz bezsprzeczny obowiązek.

W Stanach Zjednoczonych branża budowlana pochłania 65% wytworzonej energii elektrycznej, jest odpowiedzialna za 30% emisji gazów cieplarnianych i zużycie 12% wody pitnej, a ponadto generuje rocznie blisko 140 milinów ton odpadów. W skali globalnej budownictwo zużywa 40% surowców naturalnych.

Be Sociable, Share!